پويش رمضان اميد به نفع بيماران نيازمند مبتلا به سرطان

مقدسی

اردیبهشت 04, 1400

557

پويش رمضان اميد به نفع بيماران نيازمند مبتلا به سرطان

به همت خيرين گرانقدر و مومن مبلغ تقريبي 550 ميليون تومان در پويش رمضان و عيد فطر جمع آوري شد كه كليه عوايد حاصله به نفع بيماران نيازمند مبتلا به سرطان صرف مي شود

اشتراک گذاری :