كمك به كمپين آيين مهر اميد به نفع بيماران مبتلا به سرطان

مقدسی

شهریور 10, 1401

857

كمك به كمپين آيين مهر اميد به نفع بيماران مبتلا به سرطان

به همت نيكوكاران ارجمند و حاميان انجمن خيريه اميد جشن آيين مهر اميد با حضور بيماران دردمند مبتلا ب هسرطان تحت پوشش و خانئاده هاي محترمشان در سالن همايش هاي علمي و فرهنگي اميد در مورخ 18 شهريور 1401 ساعت 8 الي 13 برگزار شد .

 در اين مراسم كه با مشاركت گروه هاي هنري شهر اروميه برگزار شد ساعات بسيار خوش همراه با برنامه هاي متنوع همراه بود و همزمان درشعبات انجمن خيريه اميد در ديگر شهرها اهداي بسته هاي حمايتي  به بيماران ارجمند صورت مي گرفت .

اميد است با توكل بر خداوند متعال و همراهي حاميان گرانقدر اميد در فع مشكلات بيماران دردمند موفق باشيم 

اشتراک گذاری :