// انجمن خیریه امید ارومیه

خوی

مقدسی

مهر 17, 1400

420شهرستان خوي ، جنب اداره دامپزشكي

شماره تماس :

۰۴۴-۳۶۲۲۳۳۲۲

از كليه علاقه مندان نيكوكار دعوت مي شود با مراجعه به دفتر نمايندگي انجمن خيريه اميد در شهرستان خوي ما را در ياري رساندن به بيماران نيازمند مبتلا به سرطان حمايت نمايند.

اشتراک گذاری :