مشارکت در خرید تجهیزات

مقدسی

مهر 17, 1400

252نيكوكاران گرامي ميتوانند با مشاركت در تامين هزينه خريد تجهيزات مورد نياز بيمارستان هميار ما باشند و ضمنا به اطلاع مي رساند پس از خريد تجهيزات واحذ تكريم از خيرين موظف مي باشد نام نيكوكار محترم را در قالب پلاك روي دستگاه خريداري شده نصب نمايد

 

شماره تماس با واحد كمك هاي مردمي 

04433864555

تماس با مدير جلب مشاركت هاي مردمي 
09375009948

اشتراک گذاری :