تكريم از نيكوكار ارجمند ، خانم دكترمهرجويا

تكريم از نيكوكار ارجمند ، خانم دكترمهرجويا

سركار خانم دكتر مهرجويا در اقدامي خداسندانه به ياد و...

تكريم از نيكوكار ارجمند جناب آقاي مجنون يانس

تكريم از نيكوكار ارجمند جناب آقاي مجنون يانس

گروه تكريم انجمن خيريه اميد در راستاي تقدير از نيكوكاران...

جلسه تقدير و تكريم از خانواده محترم نيكوكار وخشوري

جلسه تقدير و تكريم از خانواده محترم نيكوكار وخشوري

گروهي از مسئولين انجمن خيريه حمايت از بيماران مبتلا به...