فعالیت های امید

مقدسی

مهر 17, 1400

855

فعالیت های امید

موسسه خیرسه حمایت از بیماران مبتلابه سرطان استان آذربایجان غربی (انجمن پژوهشی درمانی امید ) سازمانی مردم نهاد می باشد که فعالیت خود را از سال 1369 آغاز و به کمک حامیان خود تا کنون خدمات شایسته ای به نیازمندان مبتلا به سرطان تحت پوشش خود ارائه نموده و در چندحوزه به شرح ذیل فعالیت می نماید  :

  • ارائه خدمات حمایتی به بیماران تحت پوشش-
  • درمان بیماران مبتلا به سرطان-
  • پیشگری از سرطان و انجام فعلیت های پژوهشی-
  • ارائه خدمات درماني به كليه بيماران دربيمارستان تخصصي و فوق تخصصي اميد-

اشتراک گذاری :