صندوق های سازمانی

مقدسی

مهر 17, 1400

154صندوق های جمع آوری کمک های نقدی سازمانی امید یکی دیگر از راههای کمک رسانی سازمانها وموسسات به انجمن امید است. انجمن امید برای حمایت و ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش تنها به کمک های مردم متکی است و این صندوقها، یکی از مرسوم ترین و ساده ترین راههای جلب مشارکت و جمع آوری مردمی و سازمانی هستند.

سازمان و موسساتی که نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود حساس بوده و تمایل دارند صندوق های انجمن امید را در محل سازمان خود مستقر نمایند، می توانند جهت دریافت صندوق ها با شماره تماس های مربوطه تماس خاصل فرمایند

واحد جلب مشارکت :  04433864555

واحد روابط عمومی : 04433850004

 

نمونه صندوق هاي انجمن خيريه جهت مشاهده 

صندوق پليش واكس 

پليش واكس

صندوق ايستاده ساده

ايستاده ساده

صندوق روميزي ساده

روميزي

 

صندوق ترازودار

ترازودار

 

 

 در صورت عضویت وارد شوید

اشتراک گذاری :