كمپين تامين بسته هاي حمايتي به مناسبت شب يلدا

مقدسی

آذر 21, 1401

205

كمپين تامين بسته هاي حمايتي به مناسبت شب يلدا

به همت خيرين گرانقدر اميد به مناسبت يلداي 1401 تعداد 50 بسته حمايتي جذب و به مددجويان مبتلا به سرطان اميد اهدا گرديد  

سپاس كه در اين امر نيك هميار ما بوديد

اشتراک گذاری :