گلریزان مجازی سال 99

مقدسی

بهمن 20, 1399

861

گلریزان مجازی سال 99

به همت و ياري نيكوكاران ارجمند انجمن خيريه اميد با برگزاري گلريزان مجازي 1399 و مشاركت هنرمندان گرانقدر شهر و كشور عزيزمان مبلغ  يك ميلياردو سيصد ميليون تومان به نفع بياران دردمند مبتلا به سرطان جمع آوري شد كه كليه عوايد حاصله صرف امور رسيدگي به نيازهاي دارو و درمان اين عزيزان صرف خواهد شد

اشتراک گذاری :