كمك به بيمار مبتلا به سرطان 37 ساله سرپرست خانوار

مقدسی

مرداد 27, 1401

695

كمك به بيمار مبتلا به سرطان 37 ساله سرپرست خانوار

به همت خيرين محترم انجمن خيريه اميد و تلاش همكاران بخش جلب مشاركت هاي مردمي كليه هزينه لازم جهت درمان بيمار نامبرده تامين شد 

سپاس كه در اين مسير نيك هميار ما هستيد 

اشتراک گذاری :