// مجله امید - انجمن خیریه امید ارومیه
روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي گرامي باد...

روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي گرامي باد...

روابط عمومی، آئینه سازمان است. آئینه بودن، تاباندن نور، روشنایی...

فطریه پر مهر شما، نقاشی لبخند بر لبان بیماران نیازمند امید… ✨🌙✨🌙✨

فطریه پر مهر شما، نقاشی لبخند بر لبان بیماران نیازمند امید… ✨🌙✨🌙✨

انجمن خيريه اميد تمام توان خود را مرهون کمک های...

گلریزان بیست و هفتم امید ؛  مهرورزی، بالاتر از دیوار فاصله ها ...   

گلریزان بیست و هفتم امید ؛ مهرورزی، بالاتر از دیوار فاصله ها ...  

از قافله مهرباني عقب نمانيم ... بيست و هفتمين گلريزان...

اهداي بسته هاي حمايتي به رنگ مهرباني در آستانه عيد نوروز

اهداي بسته هاي حمايتي به رنگ مهرباني در آستانه عيد نوروز

اقدام خيرخواهانه خير نيكوكار بي نام كه براي چندمين بار...

روز پرستار گرامي باد

روز پرستار گرامي باد

ای لباس فرشتگان بر تن / قلب بر کف به...