پويش كمك به هزينه هاي سراي اقامتي اميد ...

پويش كمك به هزينه هاي سراي اقامتي اميد ...

روزانه 5 ميليون تومان هزينه هاي جاري سراي اقامتي اميد...

گزارش عملكرد ارديبهشت...

گزارش عملكرد ارديبهشت...

مرا هزار اميد است و هر هزار تويي...

روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي گرامي باد...

روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي گرامي باد...

روابط عمومی، آئینه سازمان است. آئینه بودن، تاباندن نور، روشنایی...

فطریه پر مهر شما، نقاشی لبخند بر لبان بیماران نیازمند امید… ✨🌙✨🌙✨

فطریه پر مهر شما، نقاشی لبخند بر لبان بیماران نیازمند امید… ✨🌙✨🌙✨

انجمن خيريه اميد تمام توان خود را مرهون کمک های...

گلریزان بیست و هفتم امید ؛  مهرورزی، بالاتر از دیوار فاصله ها ...   

گلریزان بیست و هفتم امید ؛ مهرورزی، بالاتر از دیوار فاصله ها ...  

از قافله مهرباني عقب نمانيم ... بيست و هفتمين گلريزان...