// مجله امید - انجمن خیریه امید ارومیه
عيد قربان پيشاپيش مبارك ...

عيد قربان پيشاپيش مبارك ...

از قافله مهرباني عقب نمانيم

مجمع عمومي عادي سالانه انجمن خيريه اميد برگزار شد ...

مجمع عمومي عادي سالانه انجمن خيريه اميد برگزار شد ...

مجمع عمومي عادي سالانه هيأت امناي انجمن خيريه حمايت از...

كمپين تامين دستگاه انژكتور سي تي اسكن...

كمپين تامين دستگاه انژكتور سي تي اسكن...

فقط 650 ميليون تومان لازم هست براي تامين دستگاه انژكتور...

پويش كمك به هزينه هاي سراي اقامتي اميد ...

پويش كمك به هزينه هاي سراي اقامتي اميد ...

روزانه 5 ميليون تومان هزينه هاي جاري سراي اقامتي اميد...

گزارش عملكرد ارديبهشت...

گزارش عملكرد ارديبهشت...

مرا هزار اميد است و هر هزار تويي...