اهداي بسته هاي حمايتي به بيماران مبتلا به سرطان

اهداي بسته هاي حمايتي به بيماران مبتلا به سرطان

تعداي از خيرين گرانقدر اميد در راستاي حمايت از بيماران...

روز پزشك گرامي باد

روز پزشك گرامي باد

روز پزشك گرامي باد

تكريم از نيكوكار ارجمند ، خانم دكترمهرجويا

تكريم از نيكوكار ارجمند ، خانم دكترمهرجويا

سركار خانم دكتر مهرجويا در اقدامي خداسندانه به ياد و...

حضور خانم زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی كشور در مجموعه خيريه اميد

حضور خانم زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی كشور در مجموعه خيريه اميد

خانم زهرا عابديني معاون محترم مشاركتهاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي...

تكريم و تقدير از نيكوكار ارجمند،‌ مديريت محترم شركت بازرگاني اروم نيكان

تكريم و تقدير از نيكوكار ارجمند،‌ مديريت محترم شركت بازرگاني اروم نيكان

در مورخ 24 شهريور 1399 هيأت تكريم انجمن خيريه حمايت...

تقدير و تكريم از حمايت هاي ارزشمند نيكوكار محترم سركار خانم جوشاك

تقدير و تكريم از حمايت هاي ارزشمند نيكوكار محترم سركار خانم جوشاك

در مورخ 8 مهر 1399 هيأت تكريم انجمن خيريه حمايت...