عید قربان در امید چه گذشت

عید قربان در امید چه گذشت

در اين روز فرخنده جمع عوايد تقريبي جمع آوري شده...

عید غدیر خم و امید

عید غدیر خم و امید

مهرباني در اميد ادامه دارد

گزارش  بازارچه واحد داوطلبان

گزارش بازارچه واحد داوطلبان

دومين بازارچه واحد داوطلبان اميد در مورخ 24 مرداد 1398...

جشن مددكاري مهر اميد در راه است

جشن مددكاري مهر اميد در راه است

جهت هماهنگي بيشتر مي توانيد با شماره جذب كمك هاي...

روز كارمند گرامي باد

روز كارمند گرامي باد

4 شهریور ، روز کارمند ، بر تمام کارمندان و...