دريافت استاندارد 2008،9001iso

مقدسی

آبان 26, 1399

837

دريافت استاندارد 2008،9001iso

 

اولين سازمان مردم نهاد حوزه سرطان كشور كه موفق به دريافت گواهي استاندارد سيستم مديريت كيفيت 2008،9001iso از شركت D.A.Sو سازمان اعتبار دهي UKASانگلستان در تاريخ 14/01/95شده است.

 

 

اشتراک گذاری :