خيريه نمونه بيمارستان ساز كشور

مقدسی

آبان 26, 1399

898

خيريه نمونه بيمارستان ساز كشور

با همت و یاری شما نیکوکاران گرامی بیمارستان عمومی امید در سال 1396 به مرحله بهره برداری رسید و با حضور خود در چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات و مراسم تقدیر ازخیرین شاخص بیمارستان ساز که در سالن همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزارشد جزو 5 خيريه نمونه انتخاب و موفق به دريافت تنديس شد

اشتراک گذاری :