// تامين هزينه خريد دو دستگاه دي سي شوك ... - انجمن خیریه امید ارومیه

تامين هزينه خريد دو دستگاه دي سي شوك ...

مقدسی

آذر 02, 1400

376

تامين هزينه خريد دو دستگاه دي سي شوك ...
هدف :
دریافتی :
9 %

ما بارها منحنی هایی را بر روی مانیتور متصل به بیماران بدحال دیده ایم، که فرشته مرگ آن را به خطی صاف بدل میکند و چه لحظه تلخی است از دست دادن یک عزیز که برای زندگی با مرگ می جنگد ...
بیمارستان خیریه امید، نیازمند دو دستگاه شوک الکتریکی است ...
از همانها که می‌تواند قلب های خسته و ناتوان را به ضربان دوباره وادارد ...
آستین همت را بالا بزنید و به کمک دستانی بیایید که در تلاشند زندگی را و امید را به تن های رنجور و بیماران دست به گریبان با مرگ، بازگردانند...


اینستاگرام انجمن:
https://www.instagram.com/omidcharity/

اينستاگرام بيمارستان :

https://www.instagram.com/omidhospital.urmia/

تلگرام:
https://t.me/omidcharity

سایت
https://omidcharity.com

کمک به کمپین تامين هزينه خريد دو دستگاه دي سي شوك ...

* *
*
ریال

اشتراک گذاری :