// پویش های به اتمام رسیده - انجمن خیریه امید ارومیه
پويش رمضان اميد به نفع بيماران نيازمند مبتلا به سرطان

پويش رمضان اميد به نفع بيماران نيازمند مبتلا به سرطان

.

رمضان سفره مهرباني مخصوص خداست،...

دریافتی :
گلریزان مجازی سال 99

گلریزان مجازی سال 99

تلخی روزهای کرونائی بیماران دردمند را باگلریزان بیست...

دریافتی :