گلريزان مجازي 1400

گلريزان مجازي 1400

با اميد به روزها و سالهاي خوش آینده، دعا ميكنيم...

دریافتی :
تامين هزينه هاي سراي اقامتي اميد

تامين هزينه هاي سراي اقامتي اميد

روزانه 5 ميليون تومان

...
3 %
هدف :
دریافتی :
تامين هزينه خريد دو دستگاه دي سي شوك ...

تامين هزينه خريد دو دستگاه دي سي شوك ...

ما بارها منحنی هایی را بر روی مانیتور متصل به...

9 %
هدف :
دریافتی :
كمپين تامين دستگاه انژكتور دو كاناله براي سي تي اسكن...

كمپين تامين دستگاه انژكتور دو كاناله براي سي تي اسكن...

تنها 650 میلیون تومان مانده ...

...
96 %
هدف :
دریافتی :
پويش رمضان اميد به نفع بيماران نيازمند مبتلا به سرطان

پويش رمضان اميد به نفع بيماران نيازمند مبتلا به سرطان

.

رمضان سفره مهرباني مخصوص خداست،...

دریافتی :
گلریزان مجازی سال 99

گلریزان مجازی سال 99

تلخی روزهای کرونائی بیماران دردمند را باگلریزان بیست...

دریافتی :