روز جهاني ماما گرامی باد

روز جهاني ماما گرامی باد

پنجم ماه می ، ازسوی سازمان بهداشت جهانی و کنفدراسیون...

روز معلم گرامی باد

روز معلم گرامی باد

12 اردیبهشت ، روز معلم گرامی باد

افزایش دفاتر شهرستانی انجمن خیریه امید به 5 دفتر تا پایان تابستان امسال

افزایش دفاتر شهرستانی انجمن خیریه امید به 5 دفتر تا پایان تابستان امسال

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی...

افتخار ديگر براي اميد

افتخار ديگر براي اميد

اميد عضور هيئت مديره شبكه ملي سرطان كشور شد