حضور خانم زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی كشور در مجموعه خيريه اميد

حضور خانم زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی كشور در مجموعه خيريه اميد

خانم زهرا عابديني معاون محترم مشاركتهاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي...

روز پزشك گرامي باد

روز پزشك گرامي باد

روز پزشك گرامي باد

اهداي بسته هاي حمايتي به بيماران مبتلا به سرطان

اهداي بسته هاي حمايتي به بيماران مبتلا به سرطان

تعداي از خيرين گرانقدر اميد در راستاي حمايت از بيماران...

گزارش عید فطر 1399

گزارش عید فطر 1399

به اطلاع خيرين محترم و حاميان گرانقدر اميد مي رساند،‌به...

ديدار با نيكوكار ارجمند جناب آقاي نادر الهوردي زاده

ديدار با نيكوكار ارجمند جناب آقاي نادر الهوردي زاده

در مورخ 20 خرداد 1399 گروهي از مسئولين انجمن خيريه...

تامين 2 هزار عدد گان ( لباس بيمارستاني ) توسط خيرين محترم

تامين 2 هزار عدد گان ( لباس بيمارستاني ) توسط خيرين محترم

به همت خيريت گرانقدر انجمن خيريه حمايت از بيماران مبتلا...