كمپين تامين دستگاه انژكتور سي تي اسكن...

كمپين تامين دستگاه انژكتور سي تي اسكن...

فقط 650 ميليون تومان لازم هست براي تامين دستگاه انژكتور...

پويش كمك به هزينه هاي سراي اقامتي اميد ...

پويش كمك به هزينه هاي سراي اقامتي اميد ...

روزانه 5 ميليون تومان هزينه هاي جاري سراي اقامتي اميد...

گزارش عملكرد ارديبهشت...

گزارش عملكرد ارديبهشت...

مرا هزار اميد است و هر هزار تويي...

روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي گرامي باد...

روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي گرامي باد...

روابط عمومی، آئینه سازمان است. آئینه بودن، تاباندن نور، روشنایی...

فطریه پر مهر شما، نقاشی لبخند بر لبان بیماران نیازمند امید… ✨🌙✨🌙✨

فطریه پر مهر شما، نقاشی لبخند بر لبان بیماران نیازمند امید… ✨🌙✨🌙✨

انجمن خيريه اميد تمام توان خود را مرهون کمک های...