اورمیه، بلوار 32 متری فرهنگیان، جنب خیابان امید، انجمن خیریه امید

044-33850004         info@omidcharity.com




  •   توحید مقدسی
  •   
  •   
  •   

ارسال به دوستان


صندوق های امید

صندوق های جمع آوری کمک های نقدی سازمانی امید یکی دیگر از راههای کمک رسانی سازمانها وموسسات به انجمن امید است. انجمن امید برای حمایت و ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش تنها به کمک های مردم متکی است و این صندوقها، یکی از مرسوم ترین و ساده ترین راههای جلب مشارکت و جمع آوری مردمی و سازمانی هستند.

سازمان و موسساتی که نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود حساس بوده و تمایل دارند صندوق های انجمن امید را در محل سازمان خود مستقر نمایند، می توانند جهت دریافت صندوق ها با شماره تماس های مربوطه تماس خاصل فرمایند

واحد جلب مشارکت :  04433864555

واحد روابط عمومی : 04433850004

پرداخت آنلاین

  • کمک آنلاین به انجمن خیریه امید ارومیه

شماره حساب ها

کد ussd

ussd omidcharity

ارتباط با ما



دفتر مرکزی: اورمیه، شهرک فرهنگیان، جنب خیابان امید، مرکزپژوهشی و درمانی امید

بیمارستان تخصصی امید: 31881- 044

روابط عمومی: 33850004 - 044

سامانه پیام کوتاه: 3000470400

جذب کمک های مردمی: 33864555 - 044

تلفن: 19 – 88548217 - 021

دفترتهران:خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان دوم، پلاک 6،واحد3

نمادهای اعتماد



namad